Εκτύπωση
PDF


Η εταιρεία μας, συγκεντρωμένη στους στόχους της βελτίωσης της παγκόσμιας συνεργασίας και ετοιμότητας για την προστασία του περιβάλλοντος, είναι περήφανο μέλος της ISCO (International Spill Control Organization).

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Παγκοσμίου Κοινότητας για την Απόκριση σε Περιστατικά Ρύπανσης (International Spill Response Community) εδώ: