Εκτύπωση
PDF

 

Ρύπανση από πετρελαιοειδή
Συστήματα Ανάκτησης Πετρελαιοειδών (oil skimmers),
Μονάδες Παροχής Ισχύος (Power Packs)
Πλωτά Φράγματα καύσης πετρελαιοειδών
Πλωτά Φράγματα για τον περιορισμό της ρύπανσης από πετρελαιοειδή
Ευέλικτα Συστήματα Κενού
Συστήματα Ψεκασμού Χημικών Διασκορπιστικών Ουσιών
Δεξαμενές Προσωρινής Αποθήκευσης
Αντιρρυπαντικά σκάφη

Λύσεις για Υδροσυστήματα
Πλωτά Φράγματα για τον περιορισμό απορριμάτων
Πλωτές Κουρτίνες για τον περιορισμό ιλυος
Πλωτές Κουρτίνες για τον περιορισμό της θολότητας
Πλωτά Φράγματα με δίχτυ για τον περιορισμό των μεδουσών, των φυκιών και της μη επιθυμητής βλάστησης
Ειδικά Σκάφη Εργασίας για την κοπή και απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης / ιλυος

Ρύπανση από Απόβλητα
Αποτεφρωτήρες