Εκτύπωση
PDF

 

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος και ως στόχο της έχει την αναζήτηση και παροχή αξιόπιστων εφαρμογών και δοκιμασμένων λύσεων, για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης.


Αντιπροσωπεύουμε καταξιωμένους κατασκευαστικούς Οίκους της διεθνούς αγοράς, των οποίων οι εφαρμοσμένες τεχνολογίες έχουν δοκιμασθεί και διακριθεί παγκοσμίως, στον χώρο της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.


Με κεντρικό στόχο την προώθηση καινοτόμου εξοπλισμού για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης των θαλασσών από πετρελαιοειδή, ακόμα προτείνουμε λύσεις σε προβλήματα που παρουσιάζονται σε λοιπά υδροσυστήματα (λίμνες, ποταμούς, κανάλια, έλη κ.λ.π) και σε ζητήματα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων -όπως χημικών και ιατρικών.


H εταιρεία μας στελεχώνεται από ευέλικτο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, προκειμένου να προτείνουμε τις κατάλληλες εφαρμογές στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης.